Gå till innehållet

Dokument

AU-protokoll BUN 12 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

Biblioteksplan 2016-2018 18 december 2015

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.