Gå till innehållet

Dokument

AU-protokoll BUN 12 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

Biblioteksplan 2016-2018 18 december 2015

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 1 februari 2018 26 januari 2018

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 1 februari 2018

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 10 januari 2019 7 januari 2019

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 januari 2019.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 11 augusti 2016 5 juli 2016

Kallelse och föredragningslista till barn- och utbildningsnämndens extrainsatta möte den 11 augusti 2016.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 11 februari 2016 28 januari 2016

Kallelse till Barn- och utbildningsnämndens möte den 11 februari 2016.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 12 april 2018 5 april 2018

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 april 2018.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 12 februari 2015 12 februari 2015

Kallelse till Barn- och utbildningsnämndens möte den 12 februari 2015.