Gå till innehållet

Dokument

Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta, föredragningslistor och mötesanteckningar 15 juni 2018

Du är intresserad av en kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta lednings- och verksamhetsstöd eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna.
Lednings- och verksamhetsstöd:
kommunstyrelsen@osthammar.se

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet & Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2 mars 2017

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.