Gå till innehållet

Dokument

Riktlinjer för flaggning 24 april 2019

Riktlinjer för flaggning för Östhammars Kommun.

Riktlinjer för skolskjuts 2 november 2015

Informationsplan vid extraordinär händelse 14 februari 2019

Snabb information kan rädda människoliv. Kommunikation är ett grundläggande verktyg under all svår påfrestning. Bra information till myndigheter och enskilda är nödvändig för samhällets funktion. Informationsplanen består av riktlinjer för kommunens arbete med kommunikation vid en extraordinär händelse.

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet 28 december 2018

Arbetet med likabehandling och mångfald bygger på kommunens värdegrund (öppenhet, engagemang, ansvar och tillsammans) och Policy för likabehandling och mångfald. Den här riktlinjen beskriver det arbetet. Den beskriver också hur vi lever upp till de krav som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer på arbetsgivare samt kraven om kränkande särbehandling i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förkortat OSA.

Kompetensförsörjningsstrategi 27 december 2018

Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun.

Riktlinjer barnomsorg 21 augusti 2015

Riktlinjer och köregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer och policy för hur anställda och förtroendevalda reser 16 april 2018

Riktlinjer och policy för hur anställda och förtroendevalda inom Östhammars kommun reser.