Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Dokument

Lokala säkerhetsnämndens informationsfolder 25 januari 2024

Lokala säkerhetsnämnden har framställt en informationsfolder över nämndens uppdrag, verksamheten vid kärntekniska anläggningar och om kärnkraftsberedskap. Foldern kommer att användas vid bl.a. nämndens öppna möten för allmänheten och vid mässor, där nämndens ledamöter deltar. Den kommer också att finnas tillgänglig hos Östhammar Direkt och Medborgarservice i Tierp.

Sammanträdesdagar 2024 8 december 2023

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2024.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Sammanträdesdagar 2023 14 december 2022

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2023.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Läsårstider 2024-2025 27 december 2022

Läs- och lovdagar för barn och elever i allmän förskola, grundskola och gymnasieskola under läsåret 2024-2025.