Gå till innehållet

Dokument

Sammanträdesdagar 2024 8 december 2023

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2024.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Sammanträdesdagar 2023 14 december 2022

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2023.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Läsårstider 2024-2025 27 december 2022

Läs- och lovdagar för barn och elever i allmän förskola, grundskola och gymnasieskola under läsåret 2024-2025.

Program Brunnen 12 november 2015

Aktiviteter och evenemang på Brunnen i Östhammar.