Gå till innehållet

Dokument

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.

Biblioteksplan 2016-2018 18 december 2015

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Biblioteksplan 2019-2022 4 januari 2019

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.