Gå till innehållet

Dokument

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.

Alma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 25 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Alma förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Avfallsplan 28 september 2015

Biblioteksplan 2016-2018 18 december 2015

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Biblioteksplan 2019-2022 4 januari 2019

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Bostadsförsörjningsprogram 2017 5 oktober 2017

Bostadsförsörjningsprogram för Östhammars kommun

Diamantens plan mot diskriminering och kränkande behandling 11 juni 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Diamantens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Edsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 12 oktober 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Edsskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Ekeby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 25 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Ekeby förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.