Gå till innehållet

Dokument

Tärnans plan mot diskriminering och kränkande behandling 28 juni 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Tärnans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Skutans plan mot diskriminering och kränkande behandling 28 juni 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Skutans arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Logårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Logårdens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Rubinens plan mot diskriminering och kränkande behandling 25 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Rubinens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling 30 november 2016

För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Östhammars kommun

Biblioteksplan 2019-2022 4 januari 2019

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Hammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 22 november 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Hammarskolans arbete.

Ekeby skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 30 oktober 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Ekeby skolas arbete.

Olandsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 30 oktober 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Olandsskolans arbete.