Gå till innehållet

Dokument

AU-protokoll BUN 12 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

AU-protokoll KFN 19 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet.

AU-Protokoll ksau 23 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

AU-protokoll SN 17 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

AU-protokoll SN 9 december 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

Bygg- och miljönämndens ärendelistor och protokoll 13 juni 2019

Du är intresserad av en ärendelista eller ett protokoll som inte publiceras på webben.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. GDPR är en ny lag som innehåller EU-gemensamma regler för hur personuppgifter får lov att behandlas.
För att anpassa kommunens hemsida efter den nya lagen publiceras därför inte kallelser, ärendelistor och protokoll från Bygg- och miljönämnden på hemsidan.

Den som är intresserad av tidigare eller aktuella kallelser, ärendelistor och protokoll från Bygg- och miljönämnden är välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, kundservice eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna.

Innan handlingarna lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.

Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta, föredragningslistor och mötesanteckningar 15 juni 2018

Du är intresserad av en kallelse/föredragningslista eller mötesanteckningar som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta lednings- och verksamhetsstöd eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna.
Lednings- och verksamhetsstöd:
kommunstyrelsen@osthammar.se

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 1 februari 2018 8 februari 2018

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 1 februari 2018.

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 10 januari 2019 10 januari 2019

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 januari 2019.