Gå till innehållet

Dokument

Arbetsordning för kommunfullmäktige 28 september 2015

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars kommun. Antagen av kommunfullmäktige 9 juni 2020.

Hammarskolans ordningsregler 22 november 2018

Lokala ordningsföreskrifter 2 juli 2019

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas.

Gamla föreskrifter - Börstils och Eds vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter 16 november 2016

Börstils och Eds vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifter från 1/1 2016 5 november 2015

Lokala ordningsföreskrifter för Östhammars kommun som träder i kraft 1 januari 2016

Torghandelsföreskrifter 28 september 2015