Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Dokument

Grafisk profil 4 juli 2016

Vår grafiska profil innehåller information om bland annat kommunens logotyp och de typsnitt och färger som ingår i den grafiska identiteten.

Kommunens logotyp 30 september 2015

Östhammars kommuns logotyp består av vårt vapen och texten Östhammars kommun