Gå till innehållet

Dokument

Gammelbyn 1:62, del av (Östhammar) 9 april 2019

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 19 februari 2019 och detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2019.

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Beslut om antagande planeras i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019.

Öregrunds hamn, del av fastigheterna Öregrund 1:2 m.fl. 2 januari 2019

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på samråd mellan 26 november - 17 december 2018.

Förskolan Rubinen, Gimo 13 november 2018

Beslut om antagande togs i bygg- och miljönämnden den 21 november 2018 och detaljplanen vann laga kraft den 14 december 2018.

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Antagandehandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 26 november 2015

Granskningshandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 4 juli 2017

Granskningshandlingar tas fram

Sandika Norra 18 februari 2016

Antagandehandlingar tas fram