Gå till innehållet

Dokument

Björnhålsskogen II, Alunda 26 november 2015

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågår mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 7 december 2021

Det finns en stor efterfrågan på flera båtplatser för fritidsbåtar i Östhammar kommun. Av praktiska och miljömässiga skäl är det lämpligt att koncentrera utbyggnaden av båtplatser till ett färre antal större hamnar.

Hargshamn 3:8 med flera 23 juli 2021

Antagen i Bygg- och miljönämnden 10 november 2021. Laga kraft 8 december 2021.

Öregrund 4:121 m.fl. 25 maj 2021

Antagen i kommunfullmäktige 9 november 2021. Planen vann laga kraft 1 december 2021.

Skäfthammar 7:34 26 augusti 2020

Antagen i Bygg och miljönämnden 14 april 2021. Vann laga kraft 10 maj 2021.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda antogs den 10 november 2020.