Gå till innehållet

Dokument

Gimo 8:103 "Vattentornet" 26 augusti 2020

Samråd 31 augusti - 28 september 2020

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda var på granskning mellan 11 maj - 8 juni 2020. Uppe för antagande i kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Antagen i bygg och miljönämnden 27 april 2020, vann laga kraft 25 maj 2020.

Sandika Norra 18 februari 2016

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men överklagades till mark och miljödomstolen. Överklagandet avslogs och planen vann laga kraft 22 april 2020.

Östhammar 38:7, "Prästgården" 14 januari 2020

Bygg och miljönämnden 2 september 2020

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Granskningshandlingar tas fram

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Granskningshandlingar tas fram

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Granskningshandlingar tas fram

Gammelbyn 1:62, del av (Östhammar) 9 april 2019

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 19 februari 2019 och detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2019.