Gå till innehållet

Dokument

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men är överklagad till mark och miljödomstolen. Kommunen inväntar beslut från domstolen.

Östhammar 38:7, "Prästgården" 14 januari 2020

Samråd 15 januari - 29 januari 2020

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 12 juli 2019

Bygg och miljönämnden 29 april 2020

Snesslinge 12:126 12 juli 2019

Granskningshandlingar tas fram

Snesslinge 12:225 12 juli 2019

Granskningshandlingar tas fram

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Granskningshandlingar tas fram

Gammelbyn 1:62, del av (Östhammar) 9 april 2019

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 19 februari 2019 och detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2019.

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Öregrunds hamn, del av fastigheterna Öregrund 1:2 m.fl. 2 januari 2019

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på samråd mellan 26 november - 17 december 2018.