Gå till innehållet

Dokument

Svar på motion om ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 7).

Svar på motion om förstelärare i trygghet och studiero 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 6).

Svar på motion om modersmål 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5).

Motion om koldioxidbudget 18 februari 2019

Motion om lokalt förbud mot tiggeri 23 januari 2019

Tiggeri bör förbjudas i Östhammars kommun då det inte är en lösning för EU-medborgare.

Motion om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön 22 januari 2019

Sverigedemokraterna yrkar att kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägenheter.

Svar på motion Motion gällande bemanningen på brandstationen i Östhammar 17 december 2018

Besvarad motion angående bemanning på brandstationen i Östhammar.

Motion från Kristdemokraterna angående utökning av årskurs på Ekebyskolan 13 december 2018

Vi ser en ökning av antalet elever på Olandsskolan, vilket ger ett högre tryck på lärare och på lokaler.

Motion gällande beslut om policy 12 december 2018

Moderaterna anser att vid framtagande av olika styrdokument skall en bedömning av nytta ställas mot kostnad. Moderaterna anser vidare att ett policydokument som antas av Kommunfullmäktige skall föregås av ett beslut i Kommunfullmäktige. Det beslutet skall motivera varför policyn behövs och ange riktlinjer för framtagandet.