Gå till innehållet

Dokument

Installation av cistern 27 januari 2020

Beställning utstakning 23 december 2019

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 19 december 2019

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.