Gå till innehållet

Dokument

Ansökan om behörighet för utstakning/lägeskontroll 13 april 2017

Om behörighet för utstakning/lägeskontroll av hushörn, avseende specifikt projekt

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 1 september 2015

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.