Gå till innehållet

Avgift för torghandel

Tidigare torghandelstaxa har legat tillsammans med avgift för upplåtelse av allmän plats. Förvaltningen är av uppfattningen att en uppdelning kommer öka tillgängligheten av bestämmelserna och öka tydligheten.

Organisation
Miljö
Publicerad
6 maj 2024
Senast uppdaterad
6 maj 2024
Typ
Avgifter och taxor