Gå till innehållet

Avgift för upplåtelse av allmän plats

Förvaltningen har under två år tillämpat nuvarande taxor och ser nu ett behov av revidering. Först och främst avser revideringen lyfta ut bestämmelser om avgift för torghandel. Därutöver syftar revideringen till att indexuppräkna de summor som anges. Revidering inbegriper även att avgifter tas bort där avgiftens storlek inte täcker de administrativa kostnaderna associerade med dess fakturering. Revideringen innefattar också att avgifter som inte tillämpas av sökande tas bort, i syfte att göra dokumentet så kort och kärnfullt som möjligt. 

Organisation
Miljö
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
3 maj 2024
Typ
Avgifter och taxor