Gå till innehållet

Taxa för Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

Taxan gäller avgifter för Östhammars kommuns Bygg- och miljönämnds kostnader för prövning och tillsyn enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg jämte tillhörande bestämmelser.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
27 december 2023
Senast uppdaterad
27 december 2023
Typ
Avgifter och taxor