Gå till innehållet

Taxa för brandskyddskontroll och sotning

Räddningsnämndens beslut, taxetabeller för LSO-LBE samt brandskyddskontroll/sotning för Östhammars kommun.

Taxorna hittar du på Uppsala kommuns hemsida:

https://www.uppsala.se/contentassets/e4ef2d570ee84cd69f520fbe7ed7da02/taxor2019uppsala-kommun.pdf

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
4 juli 2019
Senast uppdaterad
5 juli 2019
Typ
Avgifter och taxor