Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen

Ansökan för bland annat trygghetslarm, kontaktperson, särskilt boende och dagverksamhet.

Organisation
Omsorgskontoret
Publicerad
21 augusti 2015
Senast uppdaterad
8 november 2018
Typ
Blankett