Gå till innehållet

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Ansökan ska förnyas varje år

Blanketten går att fylla i digitalt men behöver skrivas ut för påskrift.

Blanketten skickas till:
Östhammars kommun
Sektor Verksamhetsstöd Ekonomi
Box 66
742 21 Östhammar

Du kan läsa mer om skolskjuts på våra informationssidor eller i våra Skolskjutsriktlinjer.

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
23 april 2018
Senast uppdaterad
20 april 2021
Typ
Blanketter