Gå till innehållet

Ansökan om skolskjuts

Ansökan ska förnyas varje år

Blanketten går att fylla i digitalt men behöver skrivas ut för påskrift.

Blanketten skickas till:
Östhammars kommun
Sektor Verksamhetsstöd Ekonomi
Box 66
742 21 Östhammar

Du kan läsa mer om skolskjuts på våra informationssidor eller i våra Skolskjutsriktlinjer.

Gäller din ansökan växelvis boende? Använd istället blanketten "Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende"

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
21 augusti 2015
Senast uppdaterad
20 april 2021
Typ
Blankett