Gå till innehållet

Forsmark 6:5 m.fl. "Asphällsfjärden"

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av anslutningsvägar till planerad bro över kanalen mellan den norra och södra delen av kraftverket samt att möjliggöra vattenuttag för behov av processvatten.

Granskningstiden var 9 januari - 6 februari 2023.  Antagande pågick från 2023-09-21. Detaljplanen vann laga kraft 2023-10-13.

Publicerad
4 mars 2022
Senast uppdaterad
16 december 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete