Gå till innehållet

Forsmark 6:5 m.fl. "Asphällsfjärden"

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av anslutningsvägar till planerad bro över kanalen mellan den norra och södra delen av kraftverket samt att möjliggöra vattenuttag för behov av kylvatten.

Planförslaget är på samråd 23 maj - 23 juni 2022. Se planhandlingarna nedan. Synpunkter lämnas enklast genom att mejla byggochmiljo@osthammar.se och ange diarienummer BMN-2021-3353.

Planen tas fram av planenheten som ligger under Bygg- och miljönämnden. Ansvarig planhandläggare är Samuel Sundin.

Publicerad
4 mars 2022
Senast uppdaterad
17 maj 2022
Typ
Detaljplaner och planarbete