Gå till innehållet

Österbybruk 8:1

Granskningshandlingar tas fram

Detaljplan för fastigheten Österbybruk 8:1, Torget, Österbybruk var på samråd mellan 1 juli - 11 augusti 2019. Planförslaget omfattar ca 1700 kvm mark. Planområdet är beläget i Österbybruks centrum och gränsar till torget. Planens syfte är att göra detaljplanen mer flexibel för att möjliggöra för bostäder och handel i hela fastigheten. I ena delen höjs även byggrätten och tillåter två våningar istället för en våning i dagsläget. I befintlig plan får endast handelsverksamhet finnas i bottenvåningen. Idag står lokalen tom och därför finns en efterfrågan på att möjliggöra för bostäder. 

Publicerad
27 juni 2019
Senast uppdaterad
27 juni 2019
Typ
Detaljplaner och planarbete