Gå till innehållet

Information

Sammanträdesdagar 2024 8 december 2023

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2024.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Sammanträdesdagar 2023 14 december 2022

Här finns en sammanställning över fastställda sammanträdesdagar 2023.
Över tid kan vissa nämnders mötesdagar kompletteras eller redigeras. Denna sida uppdateras så snart ett tillägg eller ändring sker.

Sammanträdesdagar 2022 15 december 2021

Sammanträdesdagar för kommunens nämnder, råd, utskott och grupper under 2022.
Rev. 2022-10-27.

Sammanträdesdagar 2021 15 december 2020

Sammanträdesdagar för kommunens nämnder, råd, utskott och grupper under 2021

Sammanträdesdagar 2020 19 december 2016

Sammanträdesdagar för kommunens nämnder, råd, utskott och grupper under 2020.