Gå till innehållet

Nya villkor för färdtjänst 2020-06-01

Nya politiska beslut om förändring av trafikförsörjningsprogrammet och riktlinjer för färdtjänst. Beslutet innebär att antalet färdtjänstresor begränsas och att egenavgiften höjs.

Publicerad
19 maj 2020
Senast uppdaterad
19 maj 2020
Typ
Information