Gå till innehållet

Kallelser

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 30 juni 2020 24 juni 2020

Här hittar du ärendelistan inför sommarens sista sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kallelse kommunstyrelsen 23 juni 2020 18 juni 2020

Här hittar du kallelsen/ärendelistan till mötet.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 25 juni 2020 18 juni 2020

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 juni 2020.

Kallelse Socialnämnden 17 juni 2020 10 juni 2020

Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2020.

Kallelse, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 juni 2020 27 maj 2020

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Kallelse, Kommunstyrelsens personalutskott 2 juni 2020 27 maj 2020

Har kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 28 maj 2020 22 maj 2020

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj 2020.

Kallelse kultur- och fritidsnämnd 28 maj 2020 20 maj 2020

Kallelse och ärendelista till nämndens sammanträde den 28 maj 2020.