Gå till innehållet

Kungörelse - antagen översiktsplan 2023

Ny översiktsplan för Östhammars kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-12 om att anta Översiktsplan 2023 – med sikte på 2040 för Östhammars kommun. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för Östhammars kommuns framtida utveckling.

De antagna handlingarna finns att ta del av via länk samt ett fysiskt exemplar att läsa på kommunhuset i Östhammar

https://www.osthammar.se/sv/boende--trafik/bygga-nytt-andra-eller-riva/oversiktsplanering/oversiktsplan---antagen-2023/

Överklagan

En överklagan ska ha kommit till förvaltningsrätten senast tre veckor (2024-01-10) efter att antagandet tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla. Beslutet om att anta en översiktsplan kan överklagas om:

- Översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt

- Beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige

För mer information se besvärshänvisningen.

Publicerad
20 december 2023
Senast uppdaterad
20 december 2023
Typ
Kungörelser