Gå till innehållet

Svar på motion från Allan Kruukka (M) om möjlighet att delta fysiskt alternativt digitalt vid kommunfullmäktiges sammanträden

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Roger Lamell (S), Lisa Landberg (C) och Lennart Owenius (M) (Bilaga 13).

Publicerad
21 december 2021
Senast uppdaterad
21 december 2021
Typ
Motioner