Gå till innehållet

Avskrivning av motion

Kommunfullmäktige beslutar att avskriva obesvarade motioner från mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14.

En motion ska enligt kommunallagen 5 kap. 35 § beredas så att den kan behandlas i fullmäktige inom ett år från att den väcks. Om så inte kan ske ska det som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige som då kan avskriva den från vidare handläggning.

Avskrivningen sker med hänvisning till att motionerna inte längre är aktuella, då de kommer behandlas i ordinarie budgetprocess/ärendeprocess.

Motionärerna har godkänt detta förfarande då motionernas yrkanden kommer hanteras inom ordinarie ärendeprocesserför den nya majoritet som tillträtt efter valet 2022. De motioner som är framställda av partier som inte ingår i den nya majoriteten kommer inte att avskrivas. Det rör sig om två motioner och dessa ingår inte i listan på obesvarade motioner som bilagts ärendet.

Inget underlag har framkommit i beredning av motionerna.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
19 december 2022
Senast uppdaterad
19 december 2022
Typ
Motioner