Gå till innehållet

Motion angående kommunens service och regeltillämpning

Motion, Kommunens service och regeltillämpning 

 Företag är mer eller mindre beroende av kommunen, men kommunen är också i hög grad beroende av företag och företagsamma människor. Två av tre företag har kontakt med kommunen under ett år, främst tillståndsärenden, men kontaktytorna är många.

Vad är det som symboliserar framgångsrika kommuner
-          de har alltid företagstänket med sig
-          de välkomnar utmaningsinitiativ från företag
-          de (nämnderna) genomlyser förvaltningarna
-          de har bra branschkunskap  för upphandlingar och inköp
-          de säkrar kommunens och företagens kompetensbehov
-          de har uppdaterade långsiktiga översiktsplaner 

Den av Svenskt näringsliv årliga genomförda rankingen av Företagsklimatet visar ju som bekant att resultatet för Östhammars kommun har försämrats kraftigt relativt andra kommuner. Vi är i den mätningen överlägset sämsta kommun i Uppsala län.

 Två av de mest besvärande parametrarna som dessutom försämrats är
-          kommunens service………………       ….2016 = 238     (2014=151)
-          tillämpning av lagar och regler………2016 = 253     (2014=178)

 Vi yrkar
-          att det utreds varför resultatet för dessa parametrar är så dåligt och sjunkande
-          att återkomma med konkreta åtgärder för en radikal förbättring

 Inlämnat av: Allan Kruukka (M)

Publicerad
31 januari 2017
Senast uppdaterad
31 januari 2017
Typ
Motioner