Gå till innehållet

Motion angående omtag av policy för tillgänglighet

Motionen behandlar bland annat att Östhammars kommun borde anställa en handikappkonsulent och att samtliga nämnder och förvaltningar inför kommunens bokslut lämnar utförliga rapporter över tillgängligheten.

Motion inlämnad av Åsa Lindstrand.

Publicerad
24 september 2018
Senast uppdaterad
24 september 2018
Typ
Motioner