Gå till innehållet

Motion att fortsätta redovisa skolresultat

Inlämnad motion från Liberalerna.

Liberalerna anser att lagstiftningen måste ses över men i väntan på förändring, som i nuläget verkar dröja, yrkar Liberalerna att:


1. Östhammars kommun fortsätter att redovisa resultat från våra skolor.


2. Utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder vår nya friskola, Vattenfallgymnasiet, att göra det samma.


3. Utbildningsförvaltningen tar kontakt med motsvarande förvaltningar i de kommuner Östhammars kommun har samverkansavtal med och föreslår att även dessa redovisar resultaten.

Publicerad
30 september 2020
Senast uppdaterad
30 september 2020
Typ
Motioner