Gå till innehållet

Motion från Inger Abrahamsson (C) om kommande utveckling av kommunalt VA

Inger Abrahamsson (C) yrkar i motion daterad 2024-06-14 att:

-  Att kommunfullmäktige fortlöpande ges information angående arbetet med VA-projekt Östhammars kommun Östra

-  Att kommunen breddar synsättet vad gäller VA-lösningar vid utbyggnadsplaneringen av Alunda reningsverk.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
2 juli 2024
Senast uppdaterad
2 juli 2024
Typ
Motioner