Gå till innehållet

Motion från Kerstin Dreborg (MP) om skolbusskort

Det fria skolvalet ska inte vara en fråga om ekonomiska förutsättningar
– motion om skolbusskort

Miljöpartiet anser att skolvalet måste vara fritt på riktigt.
Med anledning av detta yrkar vi:
- Att alla skolelever i grundskolan ska ha rätt till skolkort om de uppfyller kraven på avstånd till sin valda skola, i eller utom kommunen.
- Att kommunen ska utreda möjligheten att ge alla grundskolelever rätt till skolkort.
- Att kommunen verkar för att avtalet med Upplands Lokaltrafik ska vara kostnadsneutralt avseende val av busslinje för att åka till skolan.

Publicerad
9 november 2021
Senast uppdaterad
9 november 2021
Typ
Motioner