Gå till innehållet

Motion från Kerstin Dreborg (MP) om trafiksituationen vid Österbyskolan

Dannemoravägen (länsväg 290) och Järnvägsgatan omger Österbyskolan.

Hastighetsgränsen är 30 km/h men många kör fortare, och det gäller såväl personbilar som tyngre fordon. Med högre hastighet ökar risken för olyckor, och konsekvenserna vid en eventuell olycka blir också mycket större.
Det saknas fartdämpande åtgärder på dessa vägar. Järnvägsgatan en kommunal väg.

Med hänvisning till ovanstående yrkar (MP):
- att kommunen initierar att fartdämpande åtgärder vidtas för skolbarnens säkerhet.

Publicerad
18 februari 2020
Senast uppdaterad
18 februari 2020
Typ
Motioner