Gå till innehållet

Vattenavstängning på Solängsgatan i Gimo fredagen den 26 April mellan ca. kl.08:00-12:00

För mer info se Gästrike vattens hemsida

Motion från Lars O Holmgren (BOA) gällande förslag till åtgärder för mer kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten

Vi är mitt i en omorganisation av äldreomsorgen i Östhammars kommun som beslutades utan att alla kommunens folkvalda, d v s kommunfullmäktige tilläts påverka eller delta i beslutet. Inte heller den berörda personalen var informerade eller delaktiga i det som kallades "Trygg och hållbar äldreomsorg i Östhammars kommun". Beslutet känns renodlat administrativt, med mindre inriktning på de redan kända huvudproblemen som är hög sjukfrånvaro, stress och hög personalomsättning. Vi ser det som bekymmersamt att kommunen genomför så pass genomgripande
omorganisationer utan hänsyn till det som egentligen borde adresseras och åtgärdas.

Lokalpartiet BoA yrkar:
att minuttaxan inom hemtjänsten läggs ner.
att ett nytt enkelt rakt taxesystem införs för mindre behov av administration, d v s resurserna transformeras från administration till omsorg.
att verksamheten själva får välja fordon för att passa verksamhetens behov.
att kontinuiteten är viktig även för brukarna inom hemtjänsten som skall vårdas av max fem personer eller ett team per vecka.

Publicerad
9 november 2021
Senast uppdaterad
9 november 2021
Typ
Motioner