Gå till innehållet

Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att nollställa budgetförutsättningarna utifrån hur det ser ut i Östhammars kommun idag genom en s k ”nollbudgetering”

Lokalpartiet BoA yrkar:
att kommunen skall genomföra en s k ”nollbudgetering” d v s man i budgetberäkningen utgår från rådande behov 2022 och inte arvet från decennielånga uppräkningar, för att skapa förutsättningar för en mer rättvis och korrekt budget med mer värde för skattepengarna.

Publicerad
9 december 2021
Senast uppdaterad
9 december 2021
Typ
Motioner