Gå till innehållet

Motion från Lisa Norén (S) om att införa en sammanhållen socialnämnd

Lisa Norén (S) har inkommit med en motion om att införa en sammanhållen socialnämnd för att effektivisera politiken. Motionären yrkar:

-          Att kommunfullmäktige beslutar att slå ihop nuvarande Vård och omsorgsnämnden med Individ och familjenämnden till en sammanhållen Socialnämnd.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
1 juli 2024
Senast uppdaterad
1 juli 2024
Typ
Motioner