Gå till innehållet

Motion från Pär-Olof Olsson (M) Riktlinjer fordons upphandling

Moderaterna yrkar
Att riktlinjer avseende fordonsupphandling (personbilar lättalastbilar) snarast utarbetas och antas av kommunfullmäktige.
Att riktlinjerna prioriterar att fordonet är lämpligt för uppgiften.

Publicerad
1 mars 2021
Senast uppdaterad
1 mars 2021
Typ
Motioner