Gå till innehållet

Vattenavstängning på Solängsgatan i Gimo fredagen den 26 April mellan ca. kl.08:00-12:00

För mer info se Gästrike vattens hemsida

Motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) om avskaffandet av förtur och förstahandskontrakt för nyanlända

Med anledning av denna motion yrkar (SD) att:

- kommunens överenskommelse med Östhammarshem avseende bostadstilldelning för nyanlända sägs upp och att ordningen avvecklas skyndsamt

Publicerad
17 januari 2020
Senast uppdaterad
17 januari 2020
Typ
Motioner