Gå till innehållet

Motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) om avskaffandet av förtur och förstahandskontrakt för nyanlända

Med anledning av denna motion yrkar (SD) att:

- kommunens överenskommelse med Östhammarshem avseende bostadstilldelning för nyanlända sägs upp och att ordningen avvecklas skyndsamt

Publicerad
17 januari 2020
Senast uppdaterad
17 januari 2020
Typ
Motioner