Gå till innehållet

Motion gällande beslut om policy

Moderaterna anser att vid framtagande av olika styrdokument skall en bedömning av nytta ställas mot kostnad. Moderaterna anser vidare att ett policydokument som antas av Kommunfullmäktige skall föregås av ett beslut i Kommunfullmäktige. Det beslutet skall motivera varför policyn behövs och ange riktlinjer för framtagandet.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
12 december 2018
Senast uppdaterad
12 december 2018
Typ
Motioner