Gå till innehållet

Motion om att införa möjlighet att delta fysiskt alternativt digitalt vid kommunfullmäktiges sammanträden

Motionen föreslår att det möjliggörs att ledamöter och ersättare fortsättningsvis ges rätten att välja att delta fysiskt eller digitalt vid sammanträdena.

Motion inlämnad av Allan Kruuka (M). 

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
8 juli 2021
Senast uppdaterad
8 juli 2021
Typ
Motioner