Gå till innehållet

Vattenavstängning på Solängsgatan i Gimo fredagen den 26 April mellan ca. kl.08:00-12:00

För mer info se Gästrike vattens hemsida

Motion om införande av tiggeriförbud i den lokala ordningsföreskrifterna

Motionen är inlämnad av Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD)

I motionen yrkar Sverigedemokraterna att:
Det i Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter införs ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på följande platser:

Alunda centrum
Gimo centrum
Österbybruks centrum
Öregrunds centrum
Östhammars centrum
Östhammars handelsområde vid väg 76 (Börstil)

KS-2020-409-Motion om införande av tiggeriförbud i den lokala ordningsföreskrifterna.pdf

Publicerad
28 maj 2020
Senast uppdaterad
28 maj 2020
Typ
Motioner