Gå till innehållet

Motion om nytt systembolag i Östhammar

I Östhammars centralort finns samhällsservice, kommunhus, busstation och ett stort utbud av butiker. En lämplig placering för ett ytterligare systembolag i Östhammars kommun är Östhammars centrum.

Aktiviteten iÖsthammars stadskärna har minskat med åren trots att kommunen nyligen investerade i att ge torget i Östhammar ett lyft.

Sverigedemokraterna yrkar: 

  • att kommunfullmäktige yrkar bifall till att se över om ytterligare en till systembutik kan starta försäljning i Östhammars kommun.
  • att berörd tjänsteman tar kontakt med systembolaget.
  • att det nya systembolaget ska placeras i Östhammar.
Publicerad
24 september 2019
Senast uppdaterad
24 september 2019
Typ
Motioner