Gå till innehållet

Motion om politiskt obunden barnombudsman

Kommunens ansvar gäller inte enbart traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Kommunens styrelse och fullmäktige som ska se till att alla styrelser, nämnder och förvaltningar lever upp till det som står i barnkonventionen. Det borde vara en självklar tanke i Östhammars kommun att involvera barn och ungdomar i allt som rör dem, även i förslag på detaljplaner. Allt som rör vuxna rör även barn och unga, vilka är en remissgrupp som glöms bort.

Motion inlämnat av Åsa Lindstrand - Oberoende

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
14 november 2018
Senast uppdaterad
14 november 2018
Typ
Motioner