Gå till innehållet

Motion angående väg 288

Ingemar Adén (BOA) yrkar i motion daterad 2018-05-04 att:
• Väg 288, 2 + 1 byggs i befintlig vägsträckning
• Väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo
• Väg 288 trafiksäkerhetsförbättringar genom Gimo och Hökhuvud
• Nytt vatten- och avloppsledning från Gimo och Östhammar

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
5 oktober 2018
Senast uppdaterad
5 oktober 2018
Typ
Motioner