Gå till innehållet

Svar på motion från Irmeli Bellander (L) angående inrättande av tjänst som äldre och brukarombud

Beslut: Kommunfullmäktige avslår motionen och antar socialnämndens yttrande daterat 2020-09-02, § 97.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
11 maj 2022
Senast uppdaterad
11 maj 2022
Typ
Motioner