Gå till innehållet

Svar på motion från Irmeli Bellander (L) och Julia Carlström (L) angående inrättande av en utomstående Coronakommission i Östhammar

Kommunfullmäktige beslutar att tillföra extra resurser till revisionen för att den ska kunna genomföra en granskning av hanteringen av coronapandemin, smittspridningen av covid-19, på det sätt revisionen bedömer lämpligast.

Publicerad
19 november 2020
Senast uppdaterad
19 november 2020
Typ
Motioner