Gå till innehållet

Svar på motion från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) om avskaffandet av förtur och förstahandskontrakt för nyanlända

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från Ylva Lundin (SD) och Martin Wahlsten (SD) med hänvisning till tidigare svar på motioner och interpellationer med liknande innehåll, samt kommunstyrelsens beslut Dnr KS-2020-156 från den 29 september. (Bilaga 14)

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
3 maj 2021
Senast uppdaterad
3 maj 2021
Typ
Motioner