Gå till innehållet

Svar på motion Motion gällande bemanningen på brandstationen i Östhammar

Besvarad motion angående bemanning på brandstationen i Östhammar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Ingemar Adén (BOA) med hänvisning till yttrande från brandchef daterat 2018-08-15, se  bilaga 7, KF§ 127.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
17 december 2018
Senast uppdaterad
17 december 2018
Typ
Motioner