Gå till innehållet

Ordningsregler och föreskrifter

Avfallsföreskrifter 12 december 2023

Avfallsföreskrifter för 2024 klubbades i Fullmäktige 2023-12-12, och började gälla 2024-01-01.

Lokala ordningsföreskrifter 2 juli 2019

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Östhammars kommun skall upprätthållas.